SIOP ANTUR 'STINIOG

hughes%20(1%20of%201)-3_edited.jpg
IMG_7881_edited.jpg

AMDANOM NI /

ABOUT US

Mae Siop Antur 'Stiniog yn gwerthu amrywiaeth o ddillad, rhai gan gwmniau amlwg, ac eraill wedi eu cynllunio a'u cynhyrchu'n lleol. Mae dewis o grysau-t a hwdis Antur Stiniog yma, yn ogystal a dillad awyr agored.

 

Menter gymdeithasol ydym ni, a'n nod yw datblygaid cymunedol er budd y gymuned leol. Mae gennym 2 ganolfan ym Mlaenau Ffestiniog; parc beicio lawr allt, a siop a thŷ coffi.

Siop Antur 'Stiniog has a range of Antur 'Stiniog branded clothing, designed in-house and produced locally. We have our own range of branded t-shirts and hoodies as well as performance wear. 

We are a social enterprise whose aim is to develop the local community for the benefit of the community. We have 2 centers within Blaenau Ffestiniog; a downhill mountain biking center  and a Shop and Coffee house.

CYSYLLTWCH A NI/CONTACT US

1-2, High St, Blaenau Ffestiniog LL41 3ES, UK

01766 832214

Diolch am cyflwyno/Thanks for submitting!